Tilsynsrapporter

Tilbudsportalen, konklusioner


_______________________________


Rapport 8.12.16

Det er Socialtilsynets samlede vurdering:At braruphus i høj grad lever op til den kvalitet, der opfylder betingelserne for fortsat godkendelsejf. §§ 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn.


Tilsyn 31.8.15

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelse af Braruphus aflagt tilbuddet tilsynsbesøg d. 26.6.2015. Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og konkluderer på denne baggrund, at Braruphus i høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.


Tilsyn 18.12.14.

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet vurderer, at botilbuddet er velorganiseret og at den daglige drift varetages på faglig kompetent måde, til gavn for såvel beboere som medarbejdere. Socialtilsynet vurderer at både ledelse og medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til arbejdet med målgruppen, - der udelukkende omhandler borgere med introverte problematikker. Der er fra ledelsen side stor opmærksomhed på både medarbejdere og beboeres trivsel. De fysiske rammer og faciliteter vurderes til at imødekomme beboernes behov og skabe rammen for en god udvikling, i et overskueligt miljø, der indgår i den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats. Beboere og pårørende er generelt meget tilfredse med Botilbuddet Braruphus.

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,