Lovgrundlag

Lovgrundlag


_________________
Det er Socialtilsynets samlede vurdering:

At Braruphus i høj grad lever op til den kvalitet, der opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn.


Tilbuddet er godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service til følgende:

  • 3 pladser efter § 107 fordelt med 2 pladser på adr. Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev og 1 plads i 4800 Nykøbing F.
  • Alderen for tilbuddets målgruppe er 18 år opefter.
  • Målgruppen er: angst, depression, stressbelastning, indadreagerende adfærd.Braruphus er privatejet

Etableringsår 1988

Cvrnr. 12460678

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,