En hverdagshistorie

BRARUPHUS

Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf.: 5443 2580. mail@braruphus.dk, www.braruphus.dkBrarup, Oktober 2017


En kort, konstruktiv hverdagshistorie fra Braruphus.


Vi mener, at der er brug for, at den gode behandlingshistorie får plads, i strømmen af historier og en arbejdsmæssig hverdag, som præges af både sparekrav og effektivitetskrav.


Vi har ambitionen at være med til at sætte psykiatrien på dagsordnen og at være med til at videreudvikle samspillet mellem den offentlige og den private sektor, særligt for de unge som risikerer at gå under radaren, fordi de er indadvendte og ikke altid viser, at de har det dårligt.


Vi fortæller om den 14 årige indadvendte dreng, som vi her har valgt at kalde Emil, som efter flere år med dårlig trivsel, mobning og psykiske vanskeligheder, kom i behandling på Braruphus, hvor han fik et godt ungdomsliv.


Vi vil fortælle denne historie, fordi den viser, at det godt kan lade sig gøre for udsatte unge med et såret sind, at skifte en håbløs situation ud med et liv som går i retning af det positive og ansvarlige voksenliv, når blot man får den rigtige hjælp.


På Braruphus har Emil fået den ro og den hjælp han havde brug for, for at udvikle sit sprog og udtryk, til at fortælle om, hvordan han har haft det og om, hvordan han kunne tænke sig at have det i fremtiden.


Den korte forhistorie.

Familien, skolen og sagsbehandleren oplevede at Emil havde det svært. Der var alvorlig bekymring for Emils udvikling og trivsel. Emil ville ikke i skole. Emil sov om dagen og han spiste og spillede pc om natten. Han havde dårlig hygiejne. Emil ville ikke være udendørs og han kunne ikke overskue at bruge offentlige transport. Han var ikke sammen med familien eller vennerne og Emil blev beskrevet både af familie og af skolen som indesluttet, kravafvisende og meget vanskelig at få kontakt til.

 

Familien oplevede magtesløshed og opgivenhed. Det var svært at se en god løsning på situationen og sagen blev henvist til psykiatrien, som pegede på angst, begyndende depressive og autistiske træk, og en generelt alvorlig og bekymrende prognose.

Det blev overvejet at give Emil medicinsk støtte.


Visitation til Braruphus.

Emil kommer efter en hurtig visitationsproces til os på Braruphus, hvor vi oplever Emil som en ung med meget stor følsomhed. Emil har haft det ret vanskeligt igennem lang tid.

Emil virker ked af det, han virker skræmt og opgivende; men samtidig også lettet over de nye muligheder der viser sig på Braruphus.

Vi oplever, at Emil har brug for hjælp til at være til og hjælp til at turde være sig selv.


Metode - Forudsætninger og sprog.

Vi lytter til hvad Emil kan lide og vi inkluderer nænsomt Emil i et rummeligt og anerkendende fællesskab med andre unge, som har lignende erfaringsgrundlag.

Vi er dybt engagerede i at søge de bagvedliggende forudsætninger for Emils adfærd og for Emils samlede trivsel og vi giver tid til forandring. Tid til at Emil i tryghed og i sin egen takt, kan begynde at sætte ord på nogle af de forhold, som har betydning for ham.


Psykisk trivsel, ydre og indre verden.

På Braruphus sørger vi for, at der er orden i den ydre verden i dagligdagen, så der er mulighed for at Emil kan begynde at få ro til at få et andet overblik end han tidligere har haft, over sin indre verden.

Vi giver plads til at Emil kan erfare, at han kan blive bedre til at beholde kontrol over både konkrete situationer og forløb i dagligdagen, og over sine tanker og følelser. Hvis det hele bliver for overvældende for Emil, har vi trænet og aftalt metoder, så Emil kan genvinde kontrollen.


PC spil.

Emil har tidligere oplevet at pc-spil kunne give ham det frirum som gav ham oplevelser, samvær og udfordringer, som han kunne overskue og kontrollere.

Vi anerkender som udgangspunkt Emils oplevelse af værdien af pc-spil.

Det virtuelle univers kan være et frirum, for dem som ellers har svært ved at finde den rette hylde.

Vi arbejder med E-sport, som forudsætter tidspunkter for pc-spil og tidspunkter for træning af både koncentration, kommunikation, samarbejde og udholdenhed.


Familie- og netværkssamarbejde.

Forandringer sker altid på flere forskellige niveauer og ofte sker de også samtidig.

Derfor værner vi aktivt om dialogen mellem de fire parter: Emil, forældrene, netværket og Braruphus. Dialogen er basis for det stabile samarbejde med og omkring Emil.


Undervisning og skole.

Vi introducerer læring i hjemmemiljøet på Braruphus, som en start på det forløb, hvor socialt samvær og læring bliver så tåleligt for Emil, at han senere kan komme i skole.


Emil trives og udvikles.

På Braruphus har behandlingen givet Emil den stabile hverdag, uden medicin, som han havde brug for, for at få overblik og tilstrækkelig ro til at kunne udvikle sig, ro til at modnes og i sidste ende ro til at kunne begynde at reflektere konstruktivt.

Emil kan nu begynde at tale om sine tidligere erfaringer og sætte ord på de oplevelser han har haft.

Emil har med støtten fra Braruphus kunnet genoptage samlivet med familien og familien fortæller, at de oplever, at det er som om de har fået deres søn tilbage og at hele familien igen er blevet fælles om at være en hel og glad familie igen.


Emil går nu i skole og Emil har fået nye venner, både på Braruphus og i skolen.


Udviklingen peger på, at Emil vælger en uddannelse og at Emil flytter til en selvstændig bolig, når han er blevet voksen.


Som travl sagsbehandler er det rart at vide, hvilke behandlingsmuligheder der reelt virker..


Braruphus har virket siden 1988.


Vil du vide mere, ring 5443 2580, eller besøg vores hjemmeside på www.braruphus.dk


Med venlig hilsen


Jan D. Holmgaard

Forstander

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,