Vi tilbyder

Vi tilbyder


_____________________________________


 

Midlertidigt botilbud, voksen, boende på Braruphus, tilkalde nattevagt, behandlingsophold jf. SEL §107

Der trænes og arbejdes på at afklare kompetencer, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og på at afklare, i hvilket omfang eventuel fremtidig støtte bør være.

Behandlingen fokuserer på at træne selvstændighed og på at få erfaring af at opretholde en god almindelig livsstil, stadig med mulighed for at indgå helt og fuldt i det større fællesskab på Braruphus.


Midlertidigt botilbud, voksen udeboende botræning og personlig støtte jf. SEL §107

Når behovet aftales at være støtte og træning til et vedligeholde daglig livsførelse i egen bolig udenfor Braruphus, med mulighed for i perioder og ved behov, at indgå i det større fællesskab på Braruphus, kan det aftales at bo og modtage individuelt aftalt støtte, i vores træningslejlighed i Nykøbing Falster.


Dagbeskæftigelse, DIVERSITAS, et særligt tilrettelagt og individuelt hensynstagende dagbeskæftigelsestilbud

Braruphus har i nært samarbejde med Diversitas, etableret dagbeskæftigelsestilbuddet "Diversitas". Tilbuddet giver mulighed for, i et rummeligt og anerkendende læringsmiljø, at træne  og udvikle  socialt samvær, motivation og engagement.

Se mere om Diversitas her.


Braruphus tilbyder:


  • at tage dynamisk, respektfuld og aktiv del i borgerens udvikling, trivsel og uddannelse
  • en dagligdag med overskuelighed, struktur og godt samvær.
  • en mulighed for personlig forandring og udvikling
  • en fast aftalt opholdsprisBraruphus giver mulighed for en ny start,

hvor både den unge og forældrene får mulighed for at ændre gamle vaner

og få støtte og hjælp til at finde nye og bedre måder at være sammen på.

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,