Miljøterapi

Miljøterapi


____________________________________________________Fællesskab

Alle de parter der er omkring borgeren, familien, personalet, skolen osv. er alle delagtige i behandlings og forandringsprocessen.

Alle parter er derfor betydningsfulde.

Hverdagen med det almindelige samvær og dermed det umiddelbare og nære miljø, kan give en mulighed for at behandlingen foregår hele tiden og alle steder.

Når situationen giver mulighed for det, bruger vi i fællesskab af hverdagslivets muligheder, hvor vi taler om situationen, lytter og handler sammen.

Behandlingen kan foregå når vi er sammen, laver noget sammen, for eksempel når vi går en tur.


Overblik og forudsigelighed

I en forudsigelig og godt struktureret hverdag, hvor der er overblik og tydelighed omkring opgaver, pligter og forventninger, kan vi lettere genkende hensigtsmæssig adfærd og uhensigtsmæssig adfærd.

Dermed kan vi sammen se på, hvorledes der bedst kan arbejdes med at styrke den positive forandring.


Relationsarbejde

Det er betydningsfuldt at være opmærksom på, hvordan vi gør og hvordan vi har det, når vi er sammen.

Der dannes og udvikles hele tiden relationer når mennesker er sammen og vi anstrenger os for hele tiden at være opmærksomme på, hvad relationerne indeholder og hvordan relationerne ændres.


Psykodynamik

De psykodynamiske forløb handler om, løbende at være opmærksomme på og at samtale om, hvad der sker i vore relationer og på, hvordan vi inbyrdes påvirkes af vore relationer.

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,