Mere om Behandling

Mere om Behandling


______________________________Behandlingsmetode

Braruphus bruger behandlingselementer bl.a. fra Miljøterapi og Kognitiv terapi, .

Det væsentlige for os er, at borgeren har medarbejdere omkring sig, som vil forstå, rumme og være i dialog..

Samtidig er det medarbejderens opgave på en venlig måde at guide og informere borgeren. Der kan være brug for at borgeren får nogle konkrete informationer og der kan være behov for, at borgeren får mulighed for sammen med en medarbejder, at undersøge og gentænke tanker, følelser og adfærd.


Forudsætninger og sammenhænge

Vi arbejder grundlæggende udfra overbevisningen om, at der er forudsætninger og sammenhænge omkring enhver adfærd, enhver situation, enhver tilstand og enhver forandring.

Forudsætningerne må så vidt muligt findes og beskrives sprogligt og der må arbejdes på at finde ud af, hvorledes forudsætningerne i samspil, indvirker på den enkelte unge og familien både positivt og negativt .


"Vi ved vi kan og

vi ved, at vi kan meget mere,

når vi gør det sammen."


Behandlingsfaser

Vi inddeler overordnet opholdet på Braruphus i 3 behandlingsmæssige faser, hvor relationen hele tiden er omdrejningspunktet:


  • Opstart.
  • Stabilisering og Integration.
  • Udslusning og Efterværn.


Opstart

I Opstartfasen, som typisk tager 3 måneder, afklarer vi borgerens mere grundlæggende situation, tilstand og funktion, på en række forskellige områder.

Der laves vurderinger bl.a. på det somatiske, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og det sociale område, ligesom vi i fællesskab undersøger, vurderer og drøfter, hvilken beskæftigelse der bedst kan etableres.

Hvis der er behov for det, sørger vi for at der foretages de nødvendige somatiske vurderinger og undersøgelse, f. eks. syn/hørelse, tandlæge, bevægeapparat, diætist mm.

Efter konkret aftale med anbringende myndighed, kan vi ved behov henvise til dygtige fagpersoner, som kan foretage særlige vurderinger.


Stabilisering og integration

Stabiliserings og Integrationsfasen er længerevarende.

Så snart vi sammen med borgeren, har fundet en god rutine for dagligdagen på Braruphus og der er overskud til det, begynder dagbeskæftigelsen, som er uddannelse eller job.

Vi følger dagbeskæftigelsen tæt og løbende foretages de justeringer der skal til, for at forløbet indpasses i den overordnede behandlingsplan.


Stabilisering og Integrationsfasen handler om at finde nye måder at skabe en mere hensigtsmæssig dagligdag på.

Det handler også om, at begynde at være mere tryg ved at opleve sig selv, andre mennesker og sine egne tanker om fremtiden på."Gamle vaner udfordres af nye vaner og

forandringerne skal have mulighed for at få plads,

mulighed for at give mening og

mulighed for at bidrage til personens samlede oplevelse af lysten

til at ville og

at kunne forandre mere."

Struktur i dagligdagen

Dagligdagen på Braruphus er tydeligt og grundigt struktureret med enkle og indlysende funktioner, både med hygge, samvær, pligter, frihed, aktiviteter og muligheden for at være sig selv, samt tid og mulighed for at finde ro.


Aftaler

Når man lige er flyttet ind på Braruphus, har man ofte brug for, at der hurtigt skabes et godt overblik og en positiv forståelse af, hvad der skal ske på Braruphus.

Vi aftaler sammen med den unge, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og også hvordan det skal ske.


Braruphus har en tydeligt aftalebaseret dagligdag, hvor vi har beskrevet rigtig mange af dagligdagens mange gøremål pligter og aktiviteter.

Vi har også fundet de bedste tidspunkter at udføre aktiviteterne og gøremålene på.

Vi indvolverer hinanden i de fælles aftaler og i, hvordan aftalerne hænger sammen indbyrdes.

På den måde, har alle en god mulighed for at få en forståelse for, hvorfor aftaler er vigtige at overholde.

Vi laver skema over aftalerne, så der også er en helt konkret måde at se aftalerne på.


Grundlæggende giver vi tid og rum til at borgeren kan begynde at erkende, hvad der er behov for at lave om på og til at finde ud af, hvordan det er bedst at få hjælp til det på.


I et tæt og venligt samarbejde, finder vi en fælles måde at begynde forandring på og vi finder også ud af, hvordan og hvor hurtigt vi kan få forandringer til at ske.


se mere under afsnit Hverdagen.


Relationsarbejde

På Braruphus har vi fokus på relationens betydning.

Vi har som mennesker behov for at danne relationer.  I vores relationer bliver vi anerkendt og bekræftede og vi giver hinanden omsorg - vi bliver set og mødt og vi ser den anden part.

Vi værner om relationen og om relationsarbejdet sammen med vores borgere, familierne og betydningsfulde personer i borgerens kreds.

Vi værner om relationen indbyrdes mellem vore borgere på Braruphus og mellem vore borgere og medarbejdere.


Somatisk undersøgelse

Det er vigtigt at kende den somatiske status, så vi også kan støtte på det område, når der er behov for det.

Vi analyserer og vurderer, om der er behov for somatiske undersøgelser.


Ernæringskonsulent

I samarbejdsaftalen med den anbringende kommune, foreslår Braruphus ved behov, at der indgår bevilling af individuel kost og ernæringsanalyse, så der hurtigt kan tages de rigtige forholdsregler ved eventuelt behov for kostregulering og ernæringstilskud.


Medicin

Hvis der er medicinsk støtte til behandlingen aftaler vi, hvorledes den del bedst indarbejdes i daglidagen.

Braruphus arbejder løbende på at vurdere om den lagte medicinske plan passer med den situation som borgeren aktuelt befinder sig i. Det betyder konkret, at vi er i meget tæt kontakt med den medicinsk behandlingsansvarlige.


Braruphus søger løbende at reducere risikoen for genindlæggelse og

at brugen af medicinsk støtte reduceres mest muligt.


se mere under afsnit Medicin.Behandling

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,