Mere om visitation

Mere om Visitation


______________________________Indledende visitation

Sagsbehandleren beskriver ved første henvendelse i korte træk borgerens  situation.

Når vi vurderer, at borgeren hører til i Braruphus målgruppe og vi skønner, at borgeren passer ind i vores aktuelle ungegruppe, får vi tilsendt de relevante sagsakter.

Derefter foretager Braruphus den egentlige visitation, ved behov også ved at indrage egen ekstern psykiatrisk supervisor.

Vi vurderer, om borgeren vil have gavn af vores behandlingsmodel og når vi har besluttet at indgå en aftale med betalingskommunen om indflytning,  aftales formelle forhold også omkring dagbeskæftigelse, uddannelse eller job.


 

Forbesøg på Braruphus

 

Sagsbehandleren inviteres til orienterende møde på Braruphus.

Huset vises frem og sagsbehandleren har derefter mulighed for at videregive sit indtryk af vores sted og de gældende forhold, til borgeren.


Så snart det er muligt, inviteres borgeren og evt. andre personer som har betydning for den borgeren, til orienterende møde på Braruphus.

På dette første møde, kan vi lære hinanden lidt at kende og vi kan præsentere vores sted og vi aftaler og orientere om mulighederne og om, hvordan det er at bo på Braruphus.


Vi begynder samtidig på at lave den gensidige forventningsafstemning og give hinanden mulighed for at drøfte nogle af de mange spørgsmål og tanker, som naturligt opstår i situationen.


Der indgås først et egentligt samarbejde, og en aftale om indflytning, når borgeren har accepteret tilbuddet om at samarbejde med Braruphus.

Som regel giver borgeren sin sagsbehandler svar meget hurtigt efter det første besøg på Braruphus.

Konkrete spørgsmål for eksempel om indflytning, indretning af værelse, uddannelse eller beskæftigelse, aftaler vi så vidt muligt før indflytning.


Visitation

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,