Kort om angst

Kort om angst


_______________________________________Angst er noget vi alle oplever, det er en naturlig del af livet.

Angst er en naturlig følelse som opstår, når vi føler os truede.

Angst giver os en følelse af ubehag og får os til at reagere og handle os ud af en pludselig opstået vanskelig situation.

Angst kan give os mulighed for at finde nye veje og løse problemer på en ny måde.

Men angst kan også hindre os i at leve i vores hverdag, særligt når urealistiske forestillinger kommer til at fylde for meget.


Angst kan udløse og give sanselige - kropslige symptomer som forhøjet puls, anstrengt vejrtrækning, svedeture, rysteture, stor anspændthed, ubehag i maven.


Når vi er angste og oplever både de sanselige og de tankemæssige symptomer, er det endnu vanskeligere at løse problemer, fokusere og tænke klart.

Vi kan opleve at tankerne kører i ring, og det kan yderligere forstærke oplevelsen af angst og ubehag.

Der findes flere forskellige former for angst .


Angst behandles med psykoterapeutiske samtaler, kognitiv terapi og/eller medicinsk behandling.

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,