Mere om Målgruppe


Mere om Målgruppe___________________________
Braruphus er det specialiserede behandlings- og opholdstilbud

for borgere med et såret sind og en høj følsomhed,

som har behov for at få særlig grundig forståelse,

respekt, omsorg, motivation og

nænsom tilgang til personlig forandring.


Personens tanker og følelser kan have være præget af kaos og usikkerhed, så det har været svært at tage del i fællesskaber tidligere under opvæksten.


Skolegangen kan have været vanskelig og for nogle borgere har der været stort fravær fra skolen, nedsat engagement og læringslyst.


Vore borgere har ofte haft et meget privat ungdomsliv, hvor det kan være svært at udvikle modenheden i forhold til alderen.


Angst, usikkerhed, autistiske eller depressive træk, kan have spillet en rolle og kan have været så omfattende, at der har været  iværksat flere forskellige typer støtteforanstaltninger.


Der kan have været kontakt til det psykiatriske system, med indlæggelser og medicinsk støtte.


Det psykiatriske system peger ofte på, at der i den fortsatte udvikling og behandling, er behov for døgn-behandlingsophold i professionelt psykologisk-pædagogisk døgnbehandlingsmiljø.
Målgruppe

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,