Målgruppe


Målgruppe


___________________________________
Braruphus modtager unge jvf.SEL §107 med:


- psykiatriske diagnoser

- autisme

- angst

- stress

- depressive træk

- omsorgssvigt

- tilknytningsforstyrrelse

- undervisnings og indlæringsudfordringer


- Personlighedsforstyrrelse

- Borderline

- Dependent

- Emotionelt ustabil

- Evasiv


Vores borgere er ofte indadreagerende og har høj følsomhed/sensitivitet.


Vi  modtager ikke borgere med aktivt misbrug eller kriminalitet.
Mere om Målgruppe.


Læs mere under  Lovgrundlag

På Braruphus arbejder vi sammen for at give de bedste muligheder til:


Personer som har behov for funktionsbeskrivelse, eller nærmere vurdering, af støttebehov.


Personer som efter endt behandling i psykiatrien, har behov for efterbehandling.


Personer med psykiske problemer, med behov for daglig støtte til at mestre dagligdagssituationer.


Personer som har brug for støtte, motivation og træning for at opretholde almindelig daglig livsførelse.

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,