Lovgrundlag

Lovgrundlag

 

_________________

 

 

2017

Det er Socialtilsynets samlede vurdering:

At Braruphus i høj grad lever op til den kvalitet, der opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn.

 

Braruphus er godkendt som:

almindeligt socialpædagogisk opholdssted SEL § 66, stk. 1, nr. 5

midlertidigt botilbud til voksne SEL § 107

almen ældrebolig/­handicapvenlig bolig ABL § 105, stk. 2

 

Braruphus er privatejet

Etableringsår 1988

Cvrnr. 12460678

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,