Vi tilbyder

Vi tilbyder

 

_____________________________________

 

 

Døgnbehandling, unge, 12-18 år jf. SEL § 66 stk. 1 nr. 5

Unge tilbydes individuelt tilrettelagte døgnbehandlingsophold i en meget lille gruppe unge, som alle er indenfor Braruphus målgruppe. se eventuelt mere om Målgruppe her.

På Braruphus arbejdes der grundlæggende ud fra psykodynamiske og miljøterapeutiske principper, hvor dagligdagen er tydelig og grundigt struktureret. På den måde dannes kontinuitet og tryghed for den unge og det giver mulighed for ro og genkendelighed. Undervisning, beskæftigelse eller job etableres i overenstemmelse med de krav og behov og muligheder den unge har.

 

Efterværn jf. efterværnsparagraffer, 18-22 år

Den igangværende behandling på Braruphus kan, hvis den unge ønsker det og anbringende kommune tilkender den unge Efterværn, fortsættes efter det fyldte 18 år. Der gives på den måde mere tid på Braruphus, til at arbejde i retning af tilstrækkelig selvstændighed og praktiske og sociale kompetencer, for at kunne klare sig uden støtte, fra det 23. år.

Midlertidigt botilbud, voksen, boende på Braruphus, behandlingsophold jf. SEL §107

Det er også muligt at være på Braruphus som voksen. Det er muligt, når der er behov for forlængelse af den behandlingsmæssige indsats udover det fyldte 18. år. Der trænes og arbejdes på at afklare kompetencer, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og på at afklare, i hvilket omfang eventuel fremtidig støtte bør være.

Behandlingen fokuserer på at træne selvstændighed og på at få erfaring af at opretholde en god almindelig livsstil, stadig med mulighed for at indgå helt og fuldt i det større fællesskab på Braruphus.

 

Midlertidigt botilbud, voksen udeboende botræning og personlig støtte jf. SEL §107

Når behovet aftales at være støtte og træning til et vedligeholde daglig livsførelse i egen bolig udenfor Braruphus, med mulighed for i perioder og ved behov, at indgå i det større fællesskab på Braruphus, kan det aftales at bo og modtage individuelt aftalt støtte, i vores træningslejlighed i Nykøbing Falster.

 

Dagbeskæftigelse, DIVERSITAS, et særligt tilrettelagt og individuelt hensynstagende dagbeskæftigelsestilbud

Braruphus har i nært samarbejde med Diversitas, etableret dagbeskæftigelsestilbud til unge uden undervisningspligt og voksne. Tilbuddet giver mulighed for, i et rummeligt og anerkendende læringsmiljø, at træne og udvikle socialt samvær, motivation og engagement.

Se mere om Diversitas her.

 

Braruphus tilbyder:

 

  • at tage dynamisk, respektfuld og aktiv del i den unges udvikling, trivsel og uddannelse
  • et ungdomsliv, sammen med andre unge
  • en dagligdag med overskuelighed, struktur og godt samvær.
  • en mulighed for personlig forandring og udvikling
  • en fast aftalt opholdspris
  • fast grundpris med individuelt forhandlet støtteomfang

 

 

Braruphus giver mulighed for en ny start,

hvor både den unge og forældrene får mulighed for at ændre gamle vaner

og få støtte og hjælp til at finde nye og bedre måder at være sammen på.

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,