Mere om Behandling

Mere om Behandling

 

______________________________

 

 

Behandlingsmetode

Braruphus bruger behandlingselementer bl.a. fra Miljøterapi og Kognitiv terapi, .

Det væsentlige for os er, at den unge har voksne omkring sig, som vil forstå, rumme og være i dialog med den unge.

Samtidig er det den voksnes opgave på en venlig måde at guide og informere den unge. Der kan være brug for at den unge får nogle konkrete informationer og der kan være behov for, at den unge får mulighed for sammen med en voksen, at undersøge og gentænke tanker, følelser og adfærd.

 

Forudsætninger og sammenhænge

Vi arbejder grundlæggende udfra overbevisningen om, at der er forudsætninger og sammenhænge omkring enhver adfærd, enhver situation, enhver tilstand og enhver forandring.

Forudsætningerne må så vidt muligt findes og beskrives sprogligt og der må arbejdes på at finde ud af, hvorledes forudsætningerne i samspil, indvirker på den enkelte unge og familien både positivt og negativt .

 

"Vi ved vi kan og

vi ved, at vi kan meget mere,

når vi gør det sammen."

 

Behandlingsfaser

Vi inddeler overordnet opholdet på Braruphus i 3 behandlingsmæssige faser, hvor relationen hele tiden er omdrejningspunktet:

 

  • Opstart.
  • Stabilisering og Integration.
  • Udslusning og Efterværn.

 

Opstart

I Opstartfasen, som typisk tager 3 måneder, afklarer vi vores nye unges grundlæggende situation, tilstand og funktion, på en række forskellige områder.

Der laves vurderinger bl.a. på det somatiske, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og det sociale område, ligesom vi i fællesskab undersøger, vurderer og drøfter, hvilken beskæftigelse der bedst kan etableres.

Hvis der er behov for det, sørger vi for at der foretages de nødvendige somatiske vurderinger og undersøgelse, f. eks. syn/hørelse, tandlæge, bevægeapparat, diætist mm.

Efter konkret aftale med anbringende myndighed, kan vi yderligere henvise til dygtige fagpersoner som kan foretage særlige vurderinger.

 

Stabilisering og integration

Stabiliserings og Integrationsfasen er længerevarende.

Så snart vi sammen med den unge, har fundet en god rutine for dagligdagen på Braruphus og der er overskud til det, begynder dagbeskæftigelsen, som er skole eller job.

Vi følger dagbeskæftigelsen meget tæt og løbende foretages de justeringer der skal til, for at forløbet indpasses i den overordnede behandlingsplan.

 

Stabilisering og Integrationsfasen handler om at finde nye måder at skabe en mere hensigtsmæssig dagligdag på.

Det handler også om, at begynde at være mere tryg ved at opleve sig selv, andre mennesker og sine egne tanker om fremtiden på.

 

 

"Gamle vaner udfordres af nye vaner og

forandringerne skal have mulighed for at få plads,

mulighed for at give mening og

mulighed for at bidrage til personens samlede oplevelse af lysten

til at ville og

at kunne forandre mere."

 

 

 

Struktur i dagligdagen

Dagligdagen på Braruphus er godt og grundigt struktureret med enkle og indlysende funktioner, både med hygge, samvær, pligter, frihed, aktiviteter og muligheden for at være sig selv, samt tid og mulighed for at finde ro.

 

Udslusning og Efterværn.

Efter en længerevarende Stabiliserings- og Integrationsfase, kommer Udslusningsfasen, hvor vi sammen undersøger, hvordan selvstændig bolig og livsførelse reelt kan trænes.

Vi tilbyder både interne træningsværelser og ekstern træningsbolig, hvor graden af selvstændighed og ansvarlighed aftales og afprøves.

Vi afprøver og træner nænsomt en almindelig selvstændig dagligdag.

En dagligdag, hvor der blandt de mange krav der er, når man bor selv og uden støtte, også er brug for selv at have styr på økonomien, at tage ansvar for uddannelse og job, at holde boligen i orden, at sikre sund kost og levevis og at der er et socialt netværk at indgå i.

I Efterværnsforløb trænes henimod selvstændig livsførelse, uden støtte efter det fyldte 23. år.

 

Statusmøder

Vi afholder statusmøder, efter ca. 1 måned, efter 3 måneder og derefter løbende hvert halve år.

Forældre, sagsbehandler, dagbeskæftigelse og andre aktuelt involverede, inviteres til statusmøderne, hvor vi i fællesskab orienterer og drøfter med den unge, hvordan tiden er gået, hvad der arbejdes på og hvilke succeser og hvilke udviklingspunkter der aktuelt er i fokus.

Senest når den unge er 17,5 år, afholdes netværksmøder, hvor det besluttes, hvorledes tilværelsen efter 18 årsdagen skal foregå.

 

Aftaler

Når man lige er flyttet ind på Braruphus, har man ofte brug for, at der hurtigt skabes et godt overblik og en positiv forståelse af, hvad der skal ske på Braruphus.

Vi aftaler sammen med den unge, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og også hvordan det skal ske.

For eksempel aftaler vi, hvornår det er den enkelte unges maddag eller vaskedag og at der naturligvis hele tiden er hjælp og støtte til det, når man har brug for det.

Braruphus har en tydeligt aftalebaseret dagligdag, hvor vi har beskrevet rigtig mange af dagligdagens mange gøremål pligter og aktiviteter.

Vi har også fundet de bedste tidspunkter at udføre aktiviteterne og gøremålene på.

Vi indvolverer hinanden i de fælles aftaler og i, hvordan aftalerne hænger sammen indbyrdes.

På den måde, har alle en god mulighed for at få en forståelse for, hvorfor aftaler er vigtige at overholde.

Vi laver skema over aftalerne, så der også er en helt konkret måde at se aftalerne på.

 

Grundlæggende giver vi tid og rum til at den unge kan begynde at erkende, hvad der er behov for at lave om på og til at finde ud af, hvordan det er bedst at få hjælp til det på.

 

I et tæt og venligt samarbejde, finder vi en fælles måde at begynde forandring på og vi finder også ud af, hvordan og hvor hurtigt vi kan få forandringer til at ske.

 

se mere under afsnit Hverdagen.

 

Relationsarbejde

På Braruphus har vi fokus på relationens betydning.

Vi har som mennesker behov for at danne relationer. I vores relationer bliver vi anerkendt og bekræftede og vi giver hinanden omsorg - vi bliver set og mødt og vi ser den anden part.

Vi værner om relationen og om relationsarbejdet sammen med vores unge, familierne og betydningsfulde personer i den unges kreds.

Vi værner om relationen indbyrdes mellem alle vore unge på Braruphus og mellem vore unge og personalet.

 

Gruppesamtaler

Braruphus tilbyder gruppesamtaler, hvor de unge sammen med vores psykiater, i en lidt mere neutral sammenhæng taler om, hvad der er gået godt og hvad der har været svært i den sidste tid. På den måde er der mulighed for at give hinanden nye tips og råd og man kan få og man kan dele sine erfaringer og oplevelser med andre i en lille gruppe.

 

Somatisk undersøgelse

Det er vigtigt at kende den somatiske status, så vi også kan støtte på det område, når der er behov for det.

Vi analyserer og vurderer, om der er behov for somatiske undersøgelser.

 

Ernæringskonsulent

I samarbejdsaftalen med den anbringende kommune, foreslår Braruphus, at der indgår bevilling af individuel kost og ernæringsanalyse, så der hurtigt kan tages de rigtige forholdsregler ved eventuelt behov for kostregulering og ernæringstilskud.

 

Medicin

Hvis der er medicinsk støtte til behandlingen aftaler vi, hvorledes den del bedst indarbejdes i daglidagen.

Braruphus arbejder løbende på at vurdere om den lagte medicinske plan passer med den situation den unge aktuelt befinder sig i. Det betyder konkret, at vi er i meget tæt kontakt med den medicinsk behandlingsansvarlige.

 

Braruphus søger løbende at reducere risikoen for genindlæggelse og

at brugen af medicinsk støtte reduceres mest muligt.

 

se mere under afsnit Medicin.

 

 

Behandling

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,