Mere om visitation

Mere om Visitation

 

______________________________

 

 

Indledende visitation

Sagsbehandleren beskriver ved første henvendelse i korte træk den unges situation.

Når vi vurderer, at den unge hører til i Braruphus målgruppe og vi skønner, at den unge passer ind i vores aktuelle ungegruppe, får vi tilsendt de relevante sagsakter.

Derefter foretager Braruphus den egentlige visitation, ved behov også ved at indrage egen ekstern psykiatrisk supervisor.

Vi vurderer, om den unge vil have gavn af vores behandlingsmodel og når vi har besluttet at indgå en aftale med den anbringende kommune om indflytning, aftales formelle forhold også omkring dagbeskæftigelse, uddannelse eller job.

 

Forbesøg på Braruphus

Sagsbehandleren inviteres til orienterende møde på Braruphus.

Huset vises frem og sagsbehandleren har derefter mulighed for at videregive sit indtryk af vores sted og de gældende forhold, til den unge og til forældrene.

 

Så snart det er muligt, inviteres den unge og forældrene og eventuelt også andre personer som har betydning for den unge, til orienterende møde på Braruphus.

På dette første møde, kan vi lære hinanden lidt at kende og vi kan præsentere vores sted og vores personale og vi aftaler og orientere om mulighederne og om, hvordan det er at bo på Braruphus.

 

Vi begynder samtidig på at lave den gensidige forventningsafstemning og give hinanden mulighed for at drøfte nogle af de mange spørgsmål og tanker, som naturligt opstår i situationen.

 

Der indgås først et egentligt samarbejde, og en aftale om indflytning, når den unge og forældrene har sagt ja til tilbuddet om at samarbejde med Braruphus.

Som regel giver den unge sin sagsbehandler svar meget hurtigt efter det første besøg på Braruphus.

Konkrete spørgsmål for eksempel om indflytning, indretning af værelse, skolegang eller beskæftigelse, aftaler vi så vidt muligt før indflytning.

 

Visitation

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,