Målgruppe

 

Målgruppe

 

___________________________________

 

 

 

Braruphus modtager unge jvf. SEL §66.1.5 og Efterværnsparagrafferne, og voksne jf. SEL § 107 med:

 

- psykiatriske diagnoser

- autisme

- angst

- stress

- depressive træk

- selvskadende

- spiseforstyrrelse

- omsorgssvigt

- tilknytningsforstyrrelse

- undervisnings og indlæringsudfordringer

 

- Personlighedsforstyrrelse

- Borderline

- Dependent

- Emotionelt ustabil

- Evasiv

 

Braruphus tilbyder desuden udredningsophold, for nærmere vurdering og beskrivelse af personens funktionsniveau, for beslutning af fremtidigt støtteomfang.

 

Vores unge er ofte indadreagerende og har høj følsomhed/sensitivitet.

 

Vi modtager ikke unge med aktivt misbrug eller kriminalitet.

 

 

 

 

 

 

 

Mere om Målgruppe.

 

Læs mere under Lovgrundlag

På Braruphus arbejder vi sammen for at give de bedste muligheder til:

 

Personer som har behov for udredning, funktionsbeskrivelse, eller nærmere vurdering, for afgørelse af støttebehov.

 

Personer som efter endt behandling i psykiatrien, har behov for efterbehandling.

 

Personer med psykiske problemer, med behov for daglig støtte til at mestre dagligdagssituationer.

 

Personer som har brug for støtte, motivation og træning for at opretholde almindelig daglig livsførelse.

BRARUPHUS, Frihedsmindevej 4, 4840 Nørre Alslev, Tlf. 5443 2580, mail@braruphus.dk, www.braruphus.dk

Copyright foto S.Holmgaard,